Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

NHÃN PHÁP SINH NAM NỮ TÙY Ý

Đoán sinh nam sinh nữ, lợi dụng Trường Nhãn Pháp, phi thường dễ dàng. Cho nên như nếu muốn sinh con trai hay con gái, có thể theo đó điều chỉnh giường nằm hai vợ chồng. (Trường Nhãn Pháp không dùng La Bàn cũng có thể luận đoán cực kỳ thần chuẩn, học tập dễ dàng. Đặc điểm của nó là: Giản lược, trực quan, tinh chuẩn, tế nhị, linh nghiệm, đoán sự như thần, không cần phải cầm la bàn chạy đông chạy tây hoặc tính tính toán toán, mà cứ thẳng một đường đoán.)

Bởi vì Dương Trạch là trăm cái khác nhau, không thể võ đoán, tất cần đến tận hiện trường xem xét, mới có thể xuy đoán, nay xin trình bày một số điểm, để các bạn tham khảo:
1. Đầu giường gối trống không tất sinh con gái: Chỗ đầu giường nhất định cần có chỗ dựa vững chắc, đó là vấn đề cực kỳ căn bản cho giường nằm. Không được bỏ qua.
2. Giường Bức Hổ sinh nữ hoặc lưu sản khó sinh con, nằm thẳng trên giường, bên phải của ngường áp sát tường tức là bức Hổ, bức Hổ là Hổ mạnh, Hổ mạnh thì Long yếu, làm cho gia đình không hòa thuận, cũng dễ sinh con gái.
3. Nam nằm bên trái, nữ nằm bên phải dễ sinh con trai. Nữ nằm bên trái có sinh hung không ? Điều này thì không nhất định, song nữ nằm bên phải là vợ đoạt quyền chồng, dễ sinh tranh cãi.
4. Mẹ khi sắp mang thai hoặc bắt đầu mang thai, nằm nghiêng nhiều về bên trái (Long Quá Đường) ngủ dễ sinh con trai, đó là thân người Long Quá Đường, song tốt nhất là phòng ngủ cũng là Long Quá Đường, như vậy thì dễ mang nam thai.
Còn nhiều điều chi tiết, người có duyên ắt gặt hái được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét