Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

KIM THẦN THẤT SÁT

Có hai thuyết khác nhau:
THUYẾT I:
Lấy bảy vị sao trong NHỊ THẬP BÁT TÚ là GIÁC, CANG, KHUÊ, LÂU, NGƯU, QUỶ, TINH gọi là Kim thần thất sát.
Theo thuyết này ta nhận xét thấy trong bảy ngôi sao đó có hai sao GIÁC và LÂU là hai kiết tinh, chỉ có 5 sao kia là hung tinh mà thôi. Riêng sao GIÁC chỉ xấu về việc sửa chữa mồ mả, còn về cưới gả và tu tạo nhà cửa thì lại rất tốt, sao lại ghép nó vào KIM THẦN THẤT SÁT rồi không dám dùng? Thật là mâu thuẫn và không nhứt trí? Thuyết này vì lâu ngày e sai lầm chăng?
Còn gặp sao tốt dùng, sao xấu tránh, ấy là lý đương nhiên, dầu nó không phải KIM THẦN THẤT SÁT cũng không dám dùng.
THUYẾT II:
Thuyết thứ nhứt thấy ghi trong các cuốn lịch Tàu và vài quyển sách chữ Việt, còn thuyết thứ hai này thì ở trong sách GIA DỤNG TUYỂN TRẠCH BÍ THƠ NGỌC HẠP KÝ (trang 21). Theo thuyết này thì tùy ở năm mà ngày ấy gọi là KIM THẦN THẤT SÁT.
Như:
Năm GIÁP       Ngày MÙI
Năm ẤT           Ngày THÌN, TỴ
Năm BÍNH      Ngày TÝ, SỬU, DẦN, MẸO
Năm ĐINH      Ngày TUẤT, HỢI
Năm MẬU       Ngày THÂN, DẬU
Năm KỶ          Ngày NGỌ, MÙI
Năm CANH    Ngày THÌN, TỴ
Năm TÂN        Ngày TÝ, SỬU, DẦN, MẸO
Năm NHÂM    Ngày TUẤT, HỢI
Năm QUÝ       Ngày THÂN, DẬU.
Theo thuyết này, tôi thấy có lý hơn, nên ghi ra đây để rộng thêm việc xét đoán.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét