Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

HAI CHỬ " TẨU MÃ" ĐOÁN ÂM DƯƠNG PHONG THỦY

Trên bàn ăn có một người bạn hỏi tôi: Phong Thủy tức là “Ngụy Khoa Học” hay là không ? Tôi cũng thẳng thắn đáp lại: Không phải ! Người ấy liền hỏi lại một cách cẩn thận hơn: Phong Thủy có hay không Khoa Học ? Tôi cũng bình tĩnh từ tốn đáp: Hiện nay để đoán định là Khoa Học hay chưa thì còn quá sớm, bởi vì Phong Thủy Học có mặt Thần Bí của nó, thường khó mà dùng phương pháp Khoa Học Hiện Đại để thực chứng. Tôi thường xếp Phong Thủy và Dịch Học vào một mảng kiến thức gọi là Huyền Học.Vì sao gọi là Huyền Học ? Bởi vì như Triết Gia Vĩ Đại Lão Tử của Trung Hoa Cổ Đại nói : Huyền Chi Hựu Huyền …Vì sao mà Huyền Học không thể cùng xếp vào hàng với Khoa Học ? Bởi nó còn cần có cả chữ Nhân và Chữ Trí. Tin chắc rằng chỉ dựa vào lời nói thì không thể giải đáp được hết các vấn đề, chỉ có thể lưu lại cho thế hệ sau thông minh sáng suốt hơn sẽ có lời giải! Tôi thì miệng lưỡi vụng về, câu cú bí bách, khó mà giảng giải thấu triệt được, chỉ mong các bạn có thể:
Chớ luận nó có khoa học hay là không ! Hiểu rồi dùng lấy hiệu quả là được vậy !

Trong Dân Gian có một loại tuyệt chiêu Tẩu Mã (Văn Vần) đoán Phong Thủy Âm Dương, Phong Thủy Sư chỉ cần đến con đường trước nhà, đã có thể đoán chắc trong nhà người người cát hung họa phúc, sát sao thần kỳ.Cuối năm ngoái, có người học viên nói với tôi: - Thầy trông tôi đang độ tráng niên, tôi không mắc vào các tệ nạn, mà sao tôi lại hay bị sui xẻo ? rồi một mực mời tôi đến xem Âm Trạch. Người này ở Quảng Châu thôn khu Lương Sơn Điền. Mộ cha xây ở chỗ bãi cỏ rậm rạp lưng chừng núi, đã lâu không có tế bái qua, là một cái “Bị người lãng quên thành thất lạc!” rất là thê lương. Tôi bắt đầu mở La Kinh tìm hướng Bắc, thấy một cái cây đại thụ đường kính khoảng 50m, mùi hương bóng lồng lộng tại phương Nam. Cây đại thụ đó cách mộ trên dưới 9m. Sách viết rằng: “Ly Cung có Đại Thụ, ba Nguyên bị cùng cực” Ly Cung tức là để chỉ phương Nam. Tam Nguyên là để chỉ Nguyên Vận trong Lý Luận Huyền Không Phong Thủy. Một Nguyên là một Hoa Giáp 60 năm, ba Nguyên là 180 năm. Nói một cách khác, chỉ cần Trạch Mộ ở phương Nam có cây lớn che lấp, rất khó để cải biến Cục Diện Kinh Tế Quẫn Bách. Âm Trạch như thế, Dương Trạch cũng đoán vậy.
Tháng 3 năm nay tôi lại đến thôn Kim Phụng trấn Lương Điền xem đất, đi qua từ đường nhà họ Phùng. Từ đường họ Phùng Tọa Bắc Hướng Nam, trước cửa có một khoảng đất bằng, tiếp ngoài hướng là ao nước, phong thủy rất tốt. Chỉ là một nhà xí ở bên bờ ao nước, rất là chướng mắt. Vào giờ Ngọ, tôi nói với trưởng họ Phùng: “Trước mặt Từ Đường chuyển cái nhà xí ấy thành lầu hóng mát thì tốt.” người họ Phùng hỏi lại: “Nhà xí không tốt hả ?” tôi nói “Nhà xí ấy phá hoại mất Phong Thủy. Tôi có thể khẳng định, trong thôn này họ nhà mình khó mà có một học sinh đại học, đúng không ?” Đáp: “90 năm trước đến nay không có, một số năm có vài người, không nhiều, thường là học đóng tiền nhiều, chứ thực lực bản thân không có !”
Có một số bạn sẽ hỏi: Vì sao lại đoán thế? Đạo lý thực tế rất đơn giản. Bởi vì Từ Đường Phong Thủy trực tiếp ảnh hưởng đến hưng suy của một gia tộc. Đông Nam của từ đường là Văn Xương vị của toàn bộ người trong họ, bị đặt nhà xí vào, đầu tiên ảnh hưởng sẽ là học tập của con cháu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét