Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

HUYỀN KHÔNG ĐẠI QUÁI

Bất luận Huyền Không Đại Quái có phải hay không do Dương Công (Dương Quân Tùng) truyền lại hay không, song có thể khẳng định đây là một môn phái Phong Thủy đặc biệt sâu sắc. Ở Việt Nam nghe nhắc đến Huyền Không Đại Quái đã ít, biết hiểu và sử dụng được Huyền Không Đại Quái lại càng ít hơn. Kỹ thực áp dụng trong cả hai Trạch Âm Dương đều rất đơn giản thực dụng và hiệu quả. Lý luận của Huyền Không Đại Quái căn bản đều dựa trên Dịch Lý, phát triển Dịch Lý, có độ chuẩn xác cao, phối hợp với Địa Hình thực tế, trăm không sai một.
Huyền Không Đại Quái khi trắc nghiệm Dương Trạch đều ở tại Môn Khẩu hạ La Kinh (Lấy Hướng của Trạch làm Chuẩn) sau đó theo khẩu quyết trong Thiên Ngọc Kinh để lập bàn Phi Tinh, án chiếu các Nguyên Vận mà di chuyển Cửu Tinh.
Sau khi Tinh Bàn lập thành thì dựa vào đó luận Cát Hung, chú ý đặc biệt đến Cửa, Phòng Ngủ, Bếp (Tương tự Dương Trạch Tam Yếu của Tân Bát Trạch) cùng nước ra nước vào...Điểm đặc sắc của Huyền Không Đại Quái là không cần nhớ chính xác thời điểm Tạo Tác của Trạch mà vẫn có thể lập Bàn Phi Tinh luận đoán, điều này giải quyết được vấn đề khó khăn trong thực tiễn khi trắc nghiệm của Huyền Không Phi Tinh...
Ở tại Việt Nam các lý luận căn bản của Huyền Không Đại Quái đã được chuyển dịch ra tiếng Việt, tiêu biểu là bộ Nguyên Không Giám Pháp của La Tương do cụ Tri Tri (tên hiệu trên mạng) dịch có cả Đồ Hình. Tuy nhiên do một số điều kiện thì Huyền Không Đại Quái vẫn chưa có được chỗ đứng vững chắc trên Học Đàn Phong Thủy. Mong rằng sẽ có nhiều người Tâm Huyết để Huyền Không Đại Quái được phát triển tại Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét