Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

CÁCH TÍNH SINH TRAI HAY GÁI

Thất thất tứ thập cữu

Vấn nương hà nguyệt hữu
Trừ khử mẫu sanh niên
Tái gia nhứt thập cữu
Nam đơn, Nữ song số
Nhược thị Nam hệ Nữ
Đản phùng ngũ, bát nhựt
Phùng thử khủng bất xương.
CÁCH TÍNH:
1.      Lấy hằng số: 49
2.      Cộng với tháng người mẹ thọ thai
3.      Rồi trừ với tuổi của người mẹ năm thọ thai
4.      Đem con số trừ còn lại đó cộng với hằng số: 19
5.      Hể ra số lẻ là con Trai, số chẵn là con Gái.
THÍ DỤ 1:
Mẹ 24 tuổi, thọ thai vào tháng 2. Tính coi sanh trai hay gái.
Hằng số:                                   49
Tháng thọ thai: cộng(+)  2
được:                                       51
Tuổi mẹ năm thọ thai:    trừ (-)   24
còn                                           27
Hằng số:           cộng (+)           19
được:                                       46  —> 6
Con số 46, số 6 là số chẵn, vậy sanh con gái.
THÍ DỤ 2:
Mẹ 41 tuổi, thọ thai vào tháng 12. Tính coi sanh trai hay gái.
Hằng số:                                   49
Tháng thọ thai:cộng(+)  12
được:                                       61
Tuổi mẹ năm thọ thai:    trừ (-)   41
còn                                           20
Hằng số:           cộng (+)           19
được:                                       39  —> 9
Con số 46, số 6 là số chẵn, vậy sanh con trai.
Nguồn : Sách Nghi lễ-Thích Hoàn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét