Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

LỖ BAN TIÊN SƯ

Lỗ Ban Tiên Sư

Thầy, họ Hàn Ban tên là Công Thâu, tự Y Trí, Lỗ Văn, Thánh Hiền, vốn người nước Lỗ, thuộc Lư Châu, phủ Long Hưng, huyện Long Hưng thôn Lai Bình. Cha ngài là Hàn Hiền, mẹ là Ngô Thị.
Thầy sinh vào năm thứ ba Lỗ Định Công, giờ Ngọ ngày 7 tháng 5 năm Giáp Tuất, lấy vợ là Vân thị, tính thích đẵn gỗ xây dựng cho người khác, tại Hồng Châu ngài được sách Đạo, ngài đến nhà mọi người thì Nhân Hưng Tài Vượng, ngài truyền dạy đồ đệ, truyền cho con cháu sau này sách quý phòng thân, sách đó thật là nghìn câu nghìn ứng, vạn lời vạn linh, bốn phương đều làm theo.

Thế Anh Kính Dịch.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét