Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

CÁCH ĐẶT BÀN THỜ THẦN TÀI,PHẬT DI LẶC

TƯỢNG DI LẶC PHẬT VƯƠNG
MỘT BÀI DỊCH CỦA THẾ ANH VỀ CÁCH ĐẶT BÀN THỜ .

Như Hà An Bài Thần Vị 如何安排神位
Làm Thế Nào Để An Bài Thần Vị

 (1)神位不可向内。
Thần vị bất khả hướng nội .
Thần vị không thể quay vào trong .
 (2)神位不可与房子坐向相反。
Thần vị bất khả dữ phòng tử tọa hướng tương phản .
Thần vị không thể ngược tọa hướng với phòng đặt .
 (3)神桌高度宜合文公尺“财”� �� ��“本”的吉位。但神明高度不拘� �
Thần trác cao độ nghi hợp văn công xích “Tài” , “Bản” đích cát vị . Đãn Thần minh cao độ bất câu .
Bàn thờ đọ cao cần rơi vào các chữ “Tài” , “Bản” của thước Văn Công . Còn độ cao Thần minh thì không cần .
 (4)神位不可对厕所、厨房、卧� �� ��。
Thần vị bất khả đối xí sở , trù phòng , ngọa thất .
Thần vị không thể đối diện nhà vệ sinh , phòng bếp ,phòng ngủ .
 (5)神位前不可放鱼缸、镜子。
Thần vị tiền bất khả phóng ngư bồn , kính tử .
Trước Thần vị không thể đặt bể cá , gương .
 (6)神位下方不可摆音响、电视� �� ��
Thần vị hạ phương bất khả bài âm hưởng , điện thị .
Dưới Thần vị không để các vật phát âm thanh , hình ảnh ( Máy nghe nhạc , Ti Vi )
 (7)神位不可在梁下。
Thần vị bất khả tại lương hạ .
Thần vị không thể ở dưới xà .
 (8)设神位宜每天诚心烧香,并� �� ��加擦拭桌子。
Thiết Thần vị nghi mỗi thiên thành tâm thiêu hương , tịnh cần gia sát thức trác tử .
Đặt Thần vị rồi mỗi ngày nên thành tâm đốt hương cúng bái , cũng cần chăm quét dọn bàn thờ .
 (9)神位後面不可是厕所、厨房� �� ��
Thần vị hậu diện bất khả thị xí sở , trù phòng .
Phía sau Thần vị không thể là nhà vệ sinh , phòng bếp .
 (10)安神位的最佳人位以及择日 等宜请风水明师为之。
An Thần vị đích tối giai nhân vị dĩ cập trạch nhật đẳng nghi thỉnh phong thủy minh sư vi chi .
Khi an Thần Vị cần chọn ngày giờ cẩn thận cần tham khảo Minh Sư Phong Thủy .
 (11)神位下方不可堆垃圾放垃圾 桶。
Thần Vị hạ phương bất khả đôi lạp ngập phóng lạp ngập dũng .
Trước Thần vị không nên để các đồ đựng rác , hoặc bừa bộn .
 (12)神像前不可有吊灯遮住视线 。
Thần Tượng tiền bất khả hữu điếu đăng già trú thị tuyến .
Trước mặt Thần Tượng không thể để đèn nến chiếu vào .
 (13)神位前不可晒衣服。
Thần vị tiền bất khả sái y phục .
Trước Thần vị không thể treo quần áo .
 (14)神位前上方日光灯不可直冲 神像。
Thần vị tiền thượng phương nhật quang đăng bất khả trực xung Thần Tượng .
Không nên để ánh sáng mặt trời , đèn điện chiếu thẳng vào Thần Tượng .
 (15)供奉的神叫金尊或佛像不可 太多,有破损时宜速修补。
Cung phụng đích Thần khiếu kim tôn hoặc Phật tượng bất khả thái đa , hữu phá tổn thời nghi tốc tu bổ .
Đặt tượng Thần Phật để thờ không nên để quá nhiều , nếu có hư hỏng cần khẩn trương tu bổ .
 (16)神位不可冲对柱子、墙角、 屋角、水塔、电线杆。
Thần vị bất khả xung đối trụ tử , tường giác , ốc giác , thủy tháp , điện tuyến can .
Thần vị không thể xung với cột , góc tường , góc nhà , tháp nước , điện chiếu sáng .
 (17)神位下方不可有坐椅。
Thần vị hạ phương bất khả hữu tọa kỷ .
Dưới Thần vị không nên để nghế ngồi .
 (18)清理香炉时,不可任意移动 。
Thanh lý hương lô thời , bất khả nhiệm ý di động .
Dọn dẹp bát hương , không nên di động .
 (19)神桌上不宜摆药品,杂物。
Thần trác thượng bất nghi bài dược phẩm , tạp vật .
Trên bàn thờ không để thuốc uống , các tạp vật .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét