Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

CHÚ KIM CANG TÁT ĐỎA

PHƯƠNG PHÁP HÀNH TRÌ :
Thường để đạt yên tỉnh tập trung, thiền định và nhất là môi trường Việt Nam ta ban ngày sinh hoạt ồn nào , tiếng cơ giới v.v.... rất nhiều, do đó ta nên chọn ban đêm giờ Tý. Có nhiều cái lợi vì đó là giờ âm dương giao hòa , yên tỉnh , và theo khí công luâ.n thì giờ Tý , Dần là 2 thời khí Tiên Thiên hạo nhiên vượng nhất trong ngày , còn theo Du Già Kinh thì ban đêm là giờ chư Dakas , Dakinis từ 24 Linh Địa trên thế giới này du hành trên không (Không Hành Nam , Nữ). Sẻ đương nhiên ủng hộ hành giả ở nhiều phương diện .
Sau khi hoàn thành xong những phần căn bản như Tịnh Pháp Giới , Tịnh Tam Nghiệp (Chú Tánh Không) An Thiên Địa và đảnh lể Tam Bảo v.v..... thì hành giả nên ngồi ngay ngắn Bán Già hoặc Kiết Già , lưng thẳng , 2 tay kết Di Đà định tâm ấn (Thanh Hà đã có đăng Clip xin coi theo), mắt nhắm hờ . Quán tưởng trên đầu mình có đóa sen màu trắng với 8 cánh đều nhau , cuống hoa sen to khoảng ngón tay trỏ mình , cuống đó xuyên qua đỉnh đầu mình sâu vào khoảng 3 phân tây . Trên mặt đóa sen ngay giửa là 1 dĩa nguyệt luân màu trắng , trên dĩa nguyệt luân xuất hiện chử HÙM cũng màu trắng và chử HÙM đó biến thành vị Đạo Sư của mình ngồi trên dĩa nguyệt luân , tòa sen đó tay phải cầm chày Kim Cang để ngay ngực , tay trái Ngài cầm cái chuông để nơi đùi trái gần rốn (Nên nhớ phương hướng Ngài ngồi là cùng xoay mặt 1 chiều với mình) , và cũng trong thoáng chốc Vị Đạo Sư mình đã hoá thành Kim Cang Tát Đỏa Phật(hai như một , bất khả phân) với toàn thân sắc trắng hào quang chói rạng . Kim Cang Tát Đỏa Bổn Tôn có khuôn mặt từ bi và tươi trẻ đầu Ngài có đội mảo trang hoàng Kim Cương (Xin tìm xem hình Kim cang Tát Đỏa để dễ quán tưởng) . Khi chúng ta quán tưởng như vị thì bắt đầu trì Chú , đây là Thiền quán linh ảnh Bổn Tôn , 1 trong những căn bản của Mật Tông . Chúng ta cố gắng giử linh ảnh đó càng rỏ , càng đậm nét lâu dài càng tốt , tuy nhiên cũng đừng lo ngại là sẻ không hửu hiệu khi mình chưa quán được rỏ ! Vì ai cũng vậy thôi , mới thì chưa quen , dần dần sẻ thuần thục , nếu chưa quán được rỏ thì chỉ cần có ý niệm như vừa kể trên và trì Chú thuần thục vẫn linh ứng như thường ! Và cứ mỗi biến hoặc 3 biến Chú ta trì ta quán toàn thân Ngài Kim cang Tát Đỏa phóng quang chói lọi và Ngài tan ra trong ánh sáng trắng thanh tịnh vô biên đó chảy vào người ta qua cuốn sen xuyên thông qua đỉnh đầu mình , hào quang đó thấm vào người ta , thanh tịnh quang đó đi đến đâu thì giải trừ tất cả các ô nhiễm , trần cấu , nghiệp bất thiện của ta đến đó , tống đẩy chúng dần xuống thân dưới và đẩy ra tất cả từ gan 2 bàn chân bằng những hình thể như rắn , rít , bò cạp , sâu bọ , hắc ín đen đúa v.v.......

KIM CANG TÁT ĐỎA THẦN CHÚ : (đọc theo lối chử Việt)
Om benza sa tô sa ma da , ma nu pa la da , Benza sa tô tê nô pa , tít ta đi đô mê ba qua , su tô kha dô mê ba qua , su pô kha dô mê ba qua , a nu rắc tô mê ba qua , Sạt qua si đi mê pra da sa , sạt qua ka ma su cha mê , si tăn shri dăn , Ku ru hùng , ha ha ha ha hô , ba ga quăn sạt qua ta tha ga ta benza ma mê mun cha , benzi ba qua ma ha sa tô a .


Trì nguyên bài Chú trên 21 biến bằng tiếng sankrit hay Tạng âm đều được .
Sau đó trì Tâm Chú OM BENZA SATO HUNG (108 lần )
OM BENZA SATO AH (21 lần) .
Kim Cang Tát Đỏa tối ư cần thiết cho bất kỳ người nào tu tập Mật Tông , nếu muốn thành tựu trên đường cầu Đạo , không bị chướng ngại ngăn trở hành giả Mật nào cũng phải trì tụng trên trăm ngàn biến là căn bản ! Mỗi ngày tụng 21 biến sẻ ngăn ngừa được tất cả các Nghiệp bất thiện từ nhiều kiếp và đời này báo mình . Tối lên giường ngủ niệm 21 biến tâm Chú (OM BENZA SATO HÙNG)


Tiêu Diêu Tử.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét