Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

NGŨ QUỈ LINH ỨNG VÀ KHẮC

Linh Ứng Và Khắc Của Ngũ Quỷ


Ngũ quỷ cần dùng nước ô uế đến để khắc chế, chế được nó sẽ nược lại ứng vào cát tường. Ngũ Quỷ vốn tính khô táo, rất kỵ sinh vượng cho nó đến, mọc đến sinh hỏa, lửa quỷ càng bốc cao, lửa sáng rực trời. Ngũ Quỷ chủ thị phi khẩu thiệt, nhà nào phạm nó thì nhốn nháo không thôi. Ngũ Quỷ là giặc cướp, chủ trong nhà hay bị giặc cướp, tất cả đều bởi Ngũ Quỷ là nội quỷ, nội quỷ làm loạn, kêu gọi mời dẫn ngoại quỷ là giặc. Ngũ Quỷ tính ác, làm cho người ta chôn mất tính lương thiện, làm cho người ta điêu ngoa ngoan cố vô lại, một nhà già trẻ lớn bé đều không yên ổn, chỉ một thời gian sau khi không ngờ đến thì nó lại là tai bay vạ gió, làm cho người ta bị dày vò không thôi. Nếu như Ngũ Quỷ có được hỏa đến trợ giúp, Ngũ Quỷ là Âm Hỏa, Ly cũng là Âm, Âm quá vượng, Âm mà vượng thì Dương sẽ suy, người nam bởi thế mà chết sớm, người nữ chỉ có thể giữ cô quả mà thôi. Nếu Ngũ Quỷ xuyên vào cung Đoài, ngoại khắc nội, Cung biểu hiện cho người, Đoaì là thiếu phụ, thiếu nữ thế nên thiếu phụ thiếu nữ sẽ ứng rất mạnh.
Nếu là Ngũ Quỷ xuyên cung Càn, Càn là cha, là lãnh đạo xí nghiệp, những người đó là phải đối đầu với xung phá. Nhớ trước có một xí nghiệp, Cách Cục của nó là Ngũ Quỷ xuyên Càn, chết đều là lãnh đạo. Ai là lãnh đạo thì người ấy gánh tai ương. Dương Trạch phạm vào một số Cách Cục, không thể dùng lâu dài, về sau gia trạch không yên, dần dần sẽ toàn độc Khí. Ngũ Quỷ nếu xuyên tới cung Khảm, thủy kích hỏa bác, Ngũ Quỷ là Âm Hỏa, không sợ Khảm Thủy khắc, ngược lại ninh nấu cho Khảm bốc nóng. Khảm là trung Nam, chủ về người con trai vừa mới lớn, Khảm bị nung nấu, Trung Nam tất sẽ khó qua.
Trong khi tôi đi xem tướng trạch, đã gặp rất nhiều gia đình phạm cách này, trong nhà trung nam con cháu yểu chiết rất bi thảm. Thủy Hỏa giao tranh, gia đình tranh cãi mỗi ngày càng thêm mạnh, nước sau khi bị ninh nấu cạn thì hỏa tai xuất hiện, bi kịch liên tiếp đưa đến, lúc ấy đúng là liên miên than khóc không thôi.
Ngũ Quỷ đúng là rất đáng sợ, như trong nhà có người đã chết, Ngũ Quỷ Khí nó là đen. Hắc khí tràn đầy, càng lúc càng đặc, cả khi người chết cũng không hết. Đưa đến trong nhà tranh cãi hỏa tai, Khí nó là đỏ trong đen, khí quỷ xung thiên, sẽ dẫn đến hỏa. Ngũ Quỷ xuyên đến bốn đất âm, xuất quả phụ, phụ nhân gặp tranh cãi, đẻ con không đủ tháng ngày chồng đã ra đi. Nguyên nhân cuối cùng đều do Âm Hỏa vào đến Âm Quái, Âm thịnh tất Dương Suy. Ngũ Quỷ xuyên bốn đất dương, Âm Dương tương giao, Ngũ Quỷ lấy bốn Dương làm chồng, tất ghen với bốn Âm mà tranhđấu, do ghen mà thành họa, trong nhà nữ nhân đều gãy sớm. Nhà ở là nới hai Khí Âm Dương giao nhau, là căn bản nhân luân và sinh tồn. Sự phân bố hai Khí Âm Dương, điều hòa thì đại cát lợi, hanh thông suôn sẻ; Không điều hòa tất ác vận đến đầu, dẫn đến phá bại.

Theo Bát Trạch Chân Pháp!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét